KELENGKAPAN BERKAS :

  1. Surat Pengantar RT
  2. Fotocopy KTP Ketua/Penanggungjawab Fotocopy KK Ketua/Penanggungjawab, 
  3. Akte pendirian/susunan kepengurusan yang telah disahkan oleh pimpinan setingkat di atas di Parpol/LSM, 
  4. Fotocopy Lunas PBB Tahun berjalan
  5. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa (jika tempat sewa)